Legalizacja gaśnic

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku, legalizację gaśnic należy wykonywać co najmniej raz na 12 miesięcy, a jej remont raz na 5 lat lub wcześniej – gdy ulegnie uszkodzeniu lub bezpośrednio po jej użyciu. Przeglądy gaśnic może wykonać jedynie Autoryzowany Zakład Serwisowy, posiadający odpowiednie uprawnienia.

Autoryzowany serwis gaśnic

Jesteśmy autoryzowanym serwisem, w którym oferujemy legalizację wszelkiego rodzaju gaśnic: proszkowych, pianowych, płynowych, CO2 (śniegowych) oraz wodno-mgłowych. Aby utrzymać gaśnicę w dobrym stanie technicznym, przeprowadzamy ogólną ocenę stanu technicznego, oględziny zbiornika, zaworu i jej węża oraz weryfikację ilości środka gaśniczego. Po wykonaniu wszystkich czynności, umieszczamy etykietę z legalizacją gaśnicy i datą kolejnego przeglądu. Jednocześnie zalecamy, aby użytkownicy regularnie sprawdzali, czy gaśnica znajduje się w widocznym miejscu, ma plombę i czytelną instrukcję obsługi oraz czy nie wygląda na uszkodzoną – wówczas konieczne jest przeprowadzenie jej remontu.

Remonty gaśnic

W ramach naszej działalności oferujemy również kompleksowe remonty gaśnic. Wykonujemy demontaż podzespołów, czyszczenie, wymianę środka gaśniczego i ponowny montaż elementów. W trakcie remontu, wszystkie uszkodzone części zostają zastąpione nowymi podzespołami, zgodnymi z świadectwem dopuszczenia wydanym przez CNBOP, posiadającymi autoryzację producenta.

Należy pamiętać, że regularnie wykonywane remonty i przeglądy przyczyniają się do podniesienia standardów bezpieczeństwa, a dodatkowo chronią nie tylko przed ewentualnym mandatem, ale przede wszystkim przed zagrożeniem pożarowym.

 

gaśnice


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia

Czytaj więcej