Pomiar wydajności instalacji hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych

Hydranty stanowią jeden z najważniejszych elementów instalacji przeciwpożarowych, a od ich stanu technicznego zależy skuteczność prowadzenia akcji gaśniczej. Regularnie wykonywane pomiary wydajności instalacji hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych są obowiązkiem kierowników lub zarządców poszczególnych obiektów, a zarazem stanowią istotną składową zabezpieczeń i profilaktyki przeciwpożarowej.

Bezpieczeństwo ludzi i zwierząt przebywających w obiektach budowlanych często zależy od właściwie dobranego sprzętu przeciwpożarowego, który powinien być sprawny i odpowiednio dostosowany do charakterystyki budynku i jego otoczenia. Należy pamiętać, że regularnie wykonywane legalizacje i remonty gaśnic oraz przeglądy i pomiary wydajności hydrantów są kluczowym elementem w skutecznej walce z pożarem.

Przeglądy i badania hydrantów

Aby w przypadku pojawienia się zagrożenia, hydranty pracowały wydajnie i mogły dostarczać odpowiednią ilość wody, ważne jest sprawdzanie instalacji oraz zapewnienie odpowiedniego ciśnienia, które powinno być regularnie sprawdzane przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.

Specjaliści z naszej firmy są upoważnieni do przeprowadzania wszelkich prac konserwacyjnych oraz legalizacji gaśnic i hydrantów. W ramach przeglądu i pomiaru wydajności hydrantów przeprowadzamy czynności takie jak:

  • weryfikację stanu technicznego podzespołów hydrantu,
  • sprawdzenie przewodów dostarczających wodę,
  • pomiar ciśnienia na wylocie prądownicy,
  • oznakowane hydrantu etykietą z informacją o wykonanym przeglądzie.

Zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach oraz instrukcjach obsługi, przeglądy hydrantów powinny być wykonywane nie rzadziej, niż raz w roku. Dodatkowo raz na 5 lat, konieczne jest wykonanie próby ciśnieniowej węży.

 

Hydrant

 


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia

Czytaj więcej